message in a bottle

In mijn werk heb ik het over taalbeelden, "messages", verborgen taal, randscherven, (over) drijven, objecten, ruimtelijke lijn, ruimtelijke materie, ruimtelijke kleur, open licht, gelaagd geluid/ klank, flessengeluk, verte dichtbij, dichtbij veraf, vastliggende beweging, contact, verbinding, evenwicht en balans, overeind blijven.
Breekbaarheid laten zien als een vol beeldaspect.
Textiel wordt gebroken. Glas wordt verweven. Twee totaal andere “hardheden” vertonen dezelfde fragiliteit…één gebeuren, één verhaal, één bericht.
Uiteindelijk verbinden lijnen het geheel. Een ruimtelijk object wordt vastgelegd.